Bezpłatne konsultacje z zakresu: „Zasad zwrotu i umarzania nienależycie wydatkowanych środków z funduszy UE”.

Otrzymałeś wezwanie do zwrotu środków europejskich?

Masz wątpliwości, czy powinieneś zwrócić dotację unijną?

Nasze porady są właśnie dla Ciebie!

(szczegółowe warunki udzielenia porad otrzymasz telefonicznie pod nr 856632275)