A. Borowski, „Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych”, wyd. C.H. BECK, Warszawa 2005

ABKsiążka stanowi monograficzne opracowanie, w całości poświęcone problematyce konstrukcji i charakteru prawnego umów mających za przedmiot instrumenty pochodne. Jest to jednocześnie pierwsza publikacja prawnicza tego typu w Polsce, przedstawiająca transakcje dotyczące instrumentów pochodnych w sposób właściwy dla zobowiązań umownych.

Niniejsza książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat tych instytucji prawnych. Szczególnie przydatna może się natomiast okazać dla praktyków, np. sędziów rozstrzygających spór pomiędzy funduszami emerytalnymi a organami nadzorującymi ich działalność o to, czy poprzez zawarcie określonej transakcji nastąpiła inwestycja w niedopuszczalną dla tych podmiotów kategorię lokat, tj. instrumenty pochodne.

Zaletą tej książki jest szeroka gama przykładów transakcji, dotyczących instrumentów pochodnych zawieranych w praktyce. Przykłady te pozwalają w pełni zrozumieć konstrukcję kontraktów opcyjnych, transakcji terminowych oraz kontraktów swap, transakcji, mających za przedmiot instrumenty pochodne oraz ryzyko, jakie się z nimi wiąże (np. upadłość Barings Banku w Wielkiej Brytanii czy spółki Westinghouse w U.S.A). Niezwykle ciekawą z teoretycznego punktu widzenia, a zarazem doniosłą praktycznie kwestią poruszaną w tej publikacji jest charakter prawny kontraktów opcyjnych, transakcji terminowych oraz kontraktów swap, które, zdaniem Autora, stanowią swoiste umowy nienazwane.

AB