Cykl szkoleń Kancelarii BPK pt.: „Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu oraz umarzania środków wydatkowanych z funduszy UE”.

Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko.