Opracowujemy i wdrażamy specjalistyczne szkolenia prawnicze dla najbardziej wymagających odbiorców. Odbiorcami prowadzonych przez naszych prawników szkoleń byli m.in.:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Warszawie,
 • Agencja Rozwoju Mazowsza,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Podlaska Komenda Wojewódzka Policji,
 • Mazowiecki Urząd Pracy,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie,
 • Starostwo Powiatowe w Sierpcu,
 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
 • Urząd Miasta Międzyrzecz Podlaski,
 • Urząd Miasta Świdnica,
 • Urząd Miasta Wałbrzych,
 • Urząd Miasta Świebodzice,
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Szczecinie,
 • Mazowiecki Wojewódzki Zarząd Dróg,
 • Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

 

Tematyka szkoleń:

 • Wydawanie decyzji administracyjnych,
 • Postępowanie administracyjne w praktyce organu administracji publicznej,
 • Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie wydatkowanych środków publicznych,
 • Zamówienia publiczne,
 • Finanse publiczne,
 • Swoboda działalności gospodarczej,
 • Postępowanie podatkowe oraz kontrola podatkowa,
 • Podatki, opłaty, dopłaty i niepodatkowe należności publicznoprawne,
 • Egzekucja administracyjna należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • Drogi publiczne i zasady korzystania z pasa drogowego,
 • Ochrona przyrody i środowiska,
 • Gospodarowanie odpadami,
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • Gospodarowanie nieruchomościami,
 • Organizacja i finansowania placówek oświaty, instytucji naukowo-badawczych i szkolnictwa wyższego,
 • Postępowanie awansowe – stopnie i tytuł naukowy.

Szkolenia indywidualne organizujemy zarówno w Białymstoku, jak i w siedzibie zamawiającego.