Procesy podatkowe to — w uproszczeniu — zarówno szczególnego rodzaju postępowania administracyjne, prowadzone przez organy aparatu skarbowego, których przedmiotem są sprawy podatkowe, jak również postępowania sądowoadministracyjne związane z kontrolą aktów lub czynności tych organów (postanowień, decyzji, bezczynności, przewlekłości działania, interpretacji przepisów podatkowych) przez sądy administracyjne.

Bogate doświadczenie prawników Kancelarii BPK w procesach podatkowych jest gwarancją czynnego udziału podatnika w każdym stadium postępowania podatkowego oraz rzetelnej kontroli aktów lub czynności organów podatkowych. Jest to jednocześnie szansa, że organ podatkowy podejmie wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, a nadto zabierze i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy oraz załatwi sprawę podatkową zgodnie z prawem.