Kancelaria BPK dostarcza swoim Klientom kompleksowych rozwiązań prawnych, umożliwiających sprostanie wymogom regulacji organów Unii Europejskiej, w tym m.in.:
-opracowuje i wdraża indywidualne polityki ochrony danych pod kątem wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (2014/40/UE) — RODO;
– opiniuje zgodność prowadzonej działalności z normami rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (2012/648/UE) — EMIR.