Kancelaria Radców Prawnych Borowski Prokopowicz Klimaszewska jest fuzją kilku kancelarii prawnych, stworzoną przede wszystkim w odpowiedzi na wyzwania, jakie współczesny rynek krajowy i międzynarodowy stawia przedsiębiorcom oraz zadania, przed jakimi stoją dziś jednostki sektora finansów publicznych.

Przedmiotem działalności Kancelarii jest nie tylko działalność prawnicza, lecz przede wszystkim świadczenie pomocy prawnej. Oznacza to, że dla nas zawsze najważniejszy jest Klient i jego satysfakcja.

Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych (w tym umów, regulaminów, aktów prawa miejscowego, projektów aktów notarialnych), a przede wszystkim występowanie przed sądami i urzędami w imieniu lub na rzecz Klienta (reprezentacja procesowa).

Znamy i rozumiemy rzeczywistość otaczającą naszych (polskich i zagranicznych) Klientów. Jesteśmy w stanie przewidzieć prawne konsekwencje decyzji, które są przez nich podejmowane, jak również potrafimy wskazać rozwiązania umożliwiające sprawne  przeprowadzenie planowanych inwestycji albo wycofanie się z nieudanych przedsięwzięć.

Rękojmią wysokiego poziomu usług świadczonych przez Kancelarię jest zespół doskonałych prawników: radców prawnych i doktorów nauk prawnych – ekspertów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa, dla których najwyższa jakość usług i satysfakcja Klienta są zawsze na pierwszym miejscu.