Stawiamy na specjalistyczną wiedzę i lata doświadczenia w różnych dziedzin prawa. Zapoznaj się z kwalifikacjami naszych specjalistów i poznaj nas lepiej

(nazwiska w kolejności alfabetycznej).

* niniejsza strona nie uwzględnia komandytariuszy, współpracowników i osób pozostających z Kancelarią w stosunku zlecenia


Adam Borowski  radca prawny, partner w Kancelarii BPK; wieloletni członek rad nadzorczych spółek kapitałowych; prawnik z bogatym doświadczeniem zdobytym przy współpracy oraz reprezentowaniu interesów zarówno międzynarodowych korporacji, jak i największych krajowych spółek m.in.: z branży FMCG, handlowej, budowlanej; pełnomocnik procesowy w wielu bezprecedensowych sporach sądowych, w tym dotyczących opcji walutowych oraz swobody wypowiedzi.

Autor m.in. monografii: Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005. ss. 220.

W kancelarii zajmuje się przede wszystkim doradztwem z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa prywatnego, prawa gospodarczego oraz podatkowego.Dariusz Krzysztof Prokopowicz

Dariusz Krzysztof Prokopowicz

Dariusz Krzysztof Prokopowicz – radca prawny, partner w Kancelarii BPK, prawnik z przeszło 25-letnim doświadczeniem; kierował obsługą prawną świadczoną na rzecz licznych, największych podlaskich spółek z branży handlowej, produkcyjnej, usługowej i budowlanej, a także kilku zakładów opieki zdrowotnej i uczelni wyższej; ceniony negocjator.

W Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą transakcji M&A.

dariuszprokopowicz@kancelariabpk.pl