PRAWNICY *

Stawiamy na specjalistyczną wiedzę i lata doświadczenia w różnych dziedzin prawa. Zapoznaj się z kwalifikacjami naszych specjalistów i poznaj nas lepiej

(nazwiska w kolejności alfabetycznej).

* niniejsza strona nie uwzględnia współpracowników Kancelarii i osób pozostających w stosunku zlecenia

Adam Borowski - radca prawny, partner w Kancelarii BPK; członek rady nadzorczej spółki "Stadion Miejski" sp. z o.o.; prawnik z bogatym doświadczeniem zdobytym przy współpracy lub reprezentowaniu interesów dużych międzynarodowych korporacji oraz największych krajowych spółek, m.in.: z branży FMCG, handlowej, budowlanej, lotniczej; pełnomocnik procesowy w licznych sporach sądowych, w tym dotyczących opcji walutowych;

 

Autor, m.in., monografii: Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005. ss. 220.

 

Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym prawie prywatnym (cywilnym, korporacyjnym, handlowym), a także procedurze cywilnej; ekspert z prawa rynku kapitałowego.

 

W Kancelarii odpowiedzialny jest za kompleksową pomoc prawną z zakresu m.in. prawa cywilnego, bankowego, autorskiego i własności przemysłowej, spółek handlowych, rynku kapitałowego, podatkowego, celnego, budowlanego, międzynarodowego prawa handlowego, a także postępowania cywilnego oraz arbitrażowego.

 

adamborowski@kancelariabpk.plMarzena Klimaszewska - radca prawny, partner w Kancelarii; posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz instytucji sektora finansów publicznych; ceniony pełnomocnik procesowy zarówno w postępowaniu sądowym, jak i sądowoadministracyjnym; specjalista z zakresu zamówień publicznych.

 

W Kancelarii świadczy kompleksową pomoc prawną m.in. z zakresu prawa i postępowania cywilnego, upadłościowego i naprawczego, zamówień publicznych, prawa pracy i prawa rodzinnego.marzenaklimaszewska@kancelariabpk.pl

Dariusz Krzysztof Prokopowicz - radca prawny, partner w Kancelarii BPK, prawnik z przeszło 20-letnim doświadczeniem; kierował obsługą prawną świadczoną na rzecz licznych, największych podlaskich spółek z branży handlowej, produkcyjnej, usługowej i budowlanej, a także kilku zakładów opieki zdrowotnej i uczelni wyższej; ceniony negocjator.

 

W Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą transakcji M&A.dariuszprokopowicz@kancelariabpk.pl

Robert Suwaj - doktor nauk prawnych, partner - komandytariusz w Kancelarii BPK, specjalista z zakresu prawa publicznego, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Autor ponad 100 publikacji (monografii, artykułów i studiów) poświęconych zagadnieniom prawa publicznego, m.in. Administracyjne postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Alpha-Pro, Ostrołęka 2005, Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2009, Wydawanie decyzji administracyjnych, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2011 oraz współautor monografii pt. Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Wydawnictwo Presscom 2009 oraz Komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2010, a także wielu opinii i glos.

 

Doradca i wykładowca z zakresu: prawa samorządowego, finansów publicznych, zwrotu nienależnie wydatkowanych środków europejskich, odpowiedzialności administracji publicznej, ochrony przyrody i środowiska, gospodarowania odpadami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami, dróg publicznych, swobody działalności gospodarczej, podatków, opłat, dopłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych, postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych, organizacji i finansowania placówek oświaty, instytucji naukowo-badawczych i szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułów naukowych.

 

Ekspert reprezentujący m.in. Skarb Państwa w postępowaniu arbitrażowym przeciwko EURECO w sprawie PZU.

 

Konsultant m.in.: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Mazowieckiego Urzędu Pracy, Agencji Rozwoju Mazowsza, Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Starostw Powiatowych w Sierpcu i Jarosławiu, urzędów miast w Międzyrzeczu Podlaskim, Świdnicy, Wałbrzychu i Świebodzicach, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

 

robertsuwaj@kancelariabpk.pl